เลือกบ้านพักคนชราอย่างไร ให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

บ้านพักคนชรา เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับบางครอบครัวที่ไม่สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยที่จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้การดูแล ซึ่งอาจทำได้ไม่ถูกต้องนักหากจะดูแลเอง  บ้านพักคนชราจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากจะให้ผู้สูงอายุได้มาพำนักอาศัยอยู่ที่นี่ แต่เพื่อที่จะให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุข การเลือกบ้านพักคนชราให้กับผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งหลักในเลือกบ้านพักคนชรามีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

1. มีความสะดวกในการเดินทางไปบ้านพักคนชรา

ความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ เป็นหลักในการเลือกบ้านพักคนชราที่ควรพิจารณา บางท่านอยากให้ผู้สูงอายุได้รับอากาศบริสุทธิ์ จึงเลือกสถานที่ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด แต่อาจลืมคิดถึงความยากลำบากในการเดินทางเวลาไปเยี่ยมเยือน หรือหากเลือกที่พักในตัวเมือง แต่มีอุปสรรคในการเดินทาง ก็อาจทำให้ไปเยี่ยมได้ไม่สะดวกนัก การเลือกที่พักให้ผู้สูงอายุ จึงควรเลือกสถานที่ใกล้บ้าน การเดินทางสะดวกสบาย มีขนส่งมวลชนเข้าถึงจะดีกว่า

2. บ้านพักคนชรามีสภาพแวดล้อมดีน่าอยู่อาศัย

บ้านพักคนชราที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่อาศัย มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสงบ ผ่อนคลาย มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ฉะนั้นหากอยากให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุข ควรไปเยี่ยมชมสถานที่ดูก่อนที่จะพาผู้สูงวัยเข้าใช้บริการ

3. พนักงานและพยาบาลในบ้านพักคนชราพร้อมให้การดูแล

พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์บ้านพักคนชรา ควรเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย เพราะผู้ป่วยแต่ละคนนั้น ย่อมต้องการการจัดการดูแลที่แตกต่างกัน อีกทั้งควรมีทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงประจำอยู่ตลอด เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในระดับสูง จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

4. มีการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทั้งกายและใจ

ร่างกายและจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์กัน ผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเป็นองค์รวม ในด้านร่างกาย ควรมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสม ในด้านจิตใจ ควรมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขทางใจตามความสนใจ เช่น กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น

5. บ้านพักคนชรามีอุปกรณ์ฉุกเฉินเตรียมพร้อม

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น เป็นสิ่งที่บ้านพักคนชราจะขาดไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องช่วยหายใจ รถพยาบาลที่เตรียมพร้อมที่จะขนส่งผู้ป่วย จึงควรพิจารณาให้ดีว่าทางศูนย์มีสิ่งเหล่านี้เตรียมพร้อมหรือไม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Call Now Button